Segueix-nos al Facebook i al Twitter com a @adaletmagazine!

Follow us on Facebook and Twitter as @adaletmagazine!

Adalet és una revista online internacional creada per la metgessa i psicòloga Elisabet Tasa Vinyals (@etvinyals), dedicada a difondre coneixements, habilitats i perspectives procedents de joves dinàmics, implicades, actius -en una paraula, interessants- de diferents països, que conviuen amb realitats diverses i que treballen en múltiples i interconnectades àrees temàtiques. El seu objectiu és proporcionar un espai de trobada per a joves que tenen quelcom a dir-se les unes als altres i a la societat, tot proveint un mitjà per expressar-se sobre aquells temes que experimenten com a importants.

Malgrat ser distribuïda mitjançant el web de l'associació sense ànim de lucre Projecte Adalet, cal remarcar que la Revista Adalet és un projecte totalment personal de la seva editora. Cap altre membre de la Junta Directiva d'Adalet, ni tampoc cap altre membre de l'associació, participa en l'edició de la revista de cap manera. Per aquest motiu, l'editora recomana la utilització de la seva adreça d'e-mail (52961etv@comb.cat) a tota persona que vulgui fer arribar els seus texts o comunicar-se amb ella sobre la revista. La recepció d'un text no implica automàticament la seva publicació. L'editora revisarà la qualitat de tots els texts rebuts, si bé no en realitzarà una correcció gramatical i ortogràfica en profunditat abans de la seva eventual publicació.

Adalet is an international online magazine created by doctor and psychologist Elisabet Tasa-Vinyals (@etvinyals), focused on spreading the knowledge, skills and perspectives of dynamic, engaged, active -plainly speaking, cool- youngsters from different countries, dealing with diverse realities and working in multiple, but connected, thematic areas. Its aim is to provide a meeting point for youngsters who have something to say to each other and to society to speak up about the topics they experience as important.

Despite being distributed from the website of non-profit organization The Adalet Project, please note that the Adalet Magazine is an entirely personal project of its editor. None of the other members of the Adalet Project board of directors, nor any other of its participants, collaborates in the edition of the magazine in any way. Therefore, the editor recommends that you use her e-mail address (52961etv@comb.cat) to send your texts and/or communicate with her about the magazine. Also note that publication will not automatically follow the reception of a text. The editor will personally review the quality of all received texts, even though she will not deeply review their spelling and grammar before their eventual publication.

 

La revista està optimitzada per a una resolució de pantalla de 1600x1200

The magazine is optimized for a screen resolution of 1600x1200

 

EQUIP EDITORIAL | EDITING TEAM

Edició i direcció | Editor & Director
Dra. Elisabet Tasa Vinyals

Maquetació i disseny | Layout & Design
Dra. Elisabet Tasa Vinyals

Edita | Edited by
Associació Juvenil Adalet | 08201 Sabadell (Barcelona) | CATALUNYA

Equip redactor | Writing team

Zuzana Benková. Eslovàquia

Theresa Burris. Canadà
Josep Berruezo Berenguer. Catalunya
Clara Boudreau. Nomad
Joana Cabral Vaz. Portugal

Violeta Cautín-Epifani. Xile

Ertuğrul Genç. Turquia

Daniel Granquist. Suècia
Roeland Hemsteede. Països Baixos
Hatice Kuni. Turquia

Matthew Lee. Canadà

Aisha Lundgren. Suècia

Lucía Martínez Argüelles. Illes Balears

Mathura Mahendren. Gàmbia
Júlia Mas Maresma. Catalunya
Jan Mastalir. Rep. Txeca
Marija Pavleska. Macedònia
Marta Perejuan Nacarino. Catalunya

Alba Pérez Xaus. Catalunya

Tonet Permanyer i Grané. Catalunya
Marc Serra Esteva. Catalunya
Elisabet Tasa Vinyals. Canadà/Catalunya
Karolina Ufa. Polònia

Lluïsa Ventayol Capdevila. Catalunya

Guzel Zarbeeva. Rússia

Coordinació i gestió editorial i tècnica | Editorial & Technical Coordination & Management
Dra. Elisabet Tasa Vinyals

Disseny del logotip i portades | Logo & Cover design
Dra. Elisabet Tasa Vinyals

L'editora no es responsabilitza de les opinions i punts de vista expressats pels autors i autores dels articles, ni aquests coincideixen necessàriament amb els seus propis.

The editor does not take responsibility over the opinions and points of view expressed by the authors in their articles, nor do they necessarily coincide with her own.

 

Segueix-nos al Facebook i al Twitter com a @adaletmagazine!

Follow us on Facebook and Twitter as @adaletmagazine!