Adalet és una associació de joves professionals que treballa per aconseguir un jovent més crític, actiu i integrat internacionalment, contribuint a vertebrar i cohesionar la ciutadania europea.

Estructurem la nostra activitat en una vessant local (tallers, xerrades, cinefòrums, lectura, activitats artístiques, etc.) i una vessant internacional (estades internacionals, fonamentalment articulats dins el marc de la iniciativa europea Erasmus Plus). 

A més, la nostra associació serveix com a plataforma difusora del projecte personal Revista Adalet, una publicació divulgativa trimestral internacional i online que entre 2015 i 2016 va donar veu a joves expertes i experts en diferents àmbits i que encara avui facilita no únicament l’alfabetització científica i cultural, sinó també l’aparició de línies de treball comunes, interaccions i sinèrgies entre joves professionals. Aquesta iniciativa reflexa els valors de l’entitat, en tant que voluntat d’esdevenir un nexe i un mitjà que faciliti experiències d’aprenentatge tal de per promoure canvis significatius en les vides de tantes persones joves com sigui possible.

L’entitat funciona a partir de les iniciatives de les persones que la integren, de manera que són les inquietuds dels nois i noies joves el seu motor. Qualsevol sòcia o soci d’Adalet pot proposar lliurement iniciatives d’activitats que li agradaria dur a terme o organitzar des de l’entitat, siguin de l’àmbit que siguin, i l’associació posa tots els mitjans que té a les seves mans per tal de facilitar la seva realització. Hem comprovat que d’aquesta manera s’afavoreixen les sinèrgies entre diferents projectes personals, perspectives i maneres de treballar.

A l’apartat Qui Som pots llegir una mica més sobre la nostra filosofia, especialment allò que ens diferencia d’altres entitats juvenils, socials o anomenades “d’educació en el lleure”.