1. Normativa i sistema de selecció de participants

Habitualment, les places dels projectes s’adjudicaran per ordre de recepció de sol·licituds, sempre que aquestes compleixin els requisits d’edat i nivell d’anglès. En alguns casos, s’aplicarà un sistema de selecció específic, detallat en aquest document: Adalet_Normativa i sistema de selecció de participants

La presentació de sol·licitud per participar en un projecte suposa l’acceptació de les condicions de funcionament del programa Erasmus+, i que les dades proporcionades en el moment de la sol·licitud sobre edat i nivell d’anglès són certes. Altrament, es denegarà el reemborsament de les despeses i/o la participació al projecte. Si s’estima necessari, es podrà sol·licitar prova documental de l’edat o el nivell d’anglès (s’admeten Cambridge Certificates, TOEFL, IELTS i certificats d’Escoles Oficials d’Idiomes). En casos excepcionals en els quals la persona no disposi de document oficial i es precisi acreditar el nivell d’idioma, serà vàlid realitzar una breu entrevista, personalment o per telèfon, amb membres de la Junta Directiva.

Per ser soci/a de la nostra entitat i per prendre part a projectes internacionals cal ser major d’edat (major de 18 anys). En alguns projectes cal que les persones participants siguin menors de 26 o de 31 anys. En d’altres, en canvi, veuràs que no hi ha limitació per edat.

IMPORTANT: Si no s’és soci/a de l’Associació Juvenil Adalet, no es pot participar en cap projecte. Més informació sobre com fer-se soci/a aquí. La quota d’inscripció a l’associació és vitalícia (25€). És possible fer-se soci/a un cop admès/a a un projecte, però sempre abans de comprar els bitllets o fer cap altre tràmit de preparació del viatge.

Les persones participants d’origen espanyol que pugui haver-hi en un projecte, però que no siguin membres de l’Associació Juvenil Adalet, es consideren participants independents a tots els efectes i són responsables úniques i totals de tot allò referent a la seva participació. Això significa que les informacions contingudes en aquesta pàgina no els són d’aplicació.

L’Associació Juvenil Adalet et convida a llegir atentament aquesta pàgina abans de sol·licitar de participar a cap projecte internacional. És responsabilitat teva llegir i comprendre totalment aquestes informacions. La sol·licitud de participació en un projecte internacional implica el compromís de la persona participant de procedir segons s’hi indica. L’entitat no es fa responsable de cap eventual perjudici que puguis patir en cas que no compleixis alguna de les indicacions detallades en aquesta pàgina. En cas de dubte, contacta amb nosaltres a ajadalet@gmail.com.

2. Costos màxims que cobreix Erasmus+

Els costos màxims que cobreix el programa depenen de la distància recorreguda fins al punt de celebració del projecte, segons es detalla a continuació:

For travel distances between 500 and 1999 KM: 170 EUR per participant
For travel distances between 2000 and 2999 KM: 270 EUR per participant
For travel distances between 3000 and 3999 KM: 400 EUR per participant
For travel distances between 4000 and 7999 KM: 620 EUR per participant

El viatge ha d’iniciar-se a l’Estat Espanyol, preferiblement a Catalunya; i les distàncies es calculen amb el calculador oficial disponible aquí.

Si el cost del viatge és inferior o igual al màxim reemborsable per distància, es reemborsa el 100% del cost. En cas que sigui superior, es reemborsa el màxim i la persona participant paga la diferència.

Si no es conserven les targetes d’embarcament de tots els vols, no és possible recuperar les despeses de viatge. No és suficient disposar només dels bitllets d’avió o e-mails de confirmació de la compra dels vols. Si al pujar a l’avió et trenquen la targeta d’embarcament, la part que et quedaràs tu és suficient.

Les comissions que cobren els bancs per fer transferències des de l’estranger es dedueixen de l’import a cobrar per la persona participant. Per aquest motiu, s’intenta minimitzar el número de transferències sempre que resulta possible. Habitualment, doncs, l’associació organitzadora realitza una transferència bancària única al compte associatiu d’Adalet, des del qual es transfereixen els diners que corresponen a cada participant. Des de l’enviament de tota la documentació a l’organització coordinadora fins a la recepció dels diners al compte associatiu d’Adalet solen passar 3-5 setmanes.

3. Què fer abans de marxar a un projecte?

– Un cop et notifiquem que has estat seleccionada/t per participar, i un cop t’hagis fet soci/a d’Adalet si no ho eres, busca els bitllets d’avió i/o altres mitjans de transport més convenients per arribar-hi. Les dates del teu viatge s’han d’ajustar el màxim possible a les dates de realització del projecte (el programa Erasmus+ admet viatges fins a 2 dies abans i/o després de les dates del projecte). Tenint en compte això i el límit de reemborsament aplicable a cada projecte, compra els bitllets que et resultin més convenients com abans millor. Recorda que has d’avançar el seu import. És preferible que adquireixis tots els bitllets que necessitis amb antelació a través d’Internet, si és possible. Has de dur còpia impresa de tots els documents de transport al projecte, ja que hauràs de lliurar-los a l’entitat organitzadora per poder obtenir el reemborsament de les despeses. Això no obstant, reenvia també tots els documents – rebuts i targetes d’embarcament – a ajadalet@gmail.com, perquè en tinguem constància. Si no ho fas, no podrem tenir accés als teus documents de viatge de cap manera, i si aquesta circumstància et causa algun perjudici serà 100% responsabilitat teva.

– Ets responsable d’assessorar-te respecte a la necessitat d’obtenir un visat o altres documents per entrar al país de destinació. En cas afirmatiu, hauràs d’obtenir-lo avançant el seu cost, que algunes organitzacions retornen juntament amb el preu del transport en finalitzar el projecte. T’informarem si aquest és el cas del projecte concret en què participis.

– T’aconsellem que obtinguis la Targeta Sanitària Europea o que t’asseguris de disposar d’algun altre tipus d’assegurança mèdica vàlida durant la teva estada.

– És recomanable que et trobis abans de marxar almenys en una ocasió amb la resta de persones que aniran amb tu al projecte procedents de la nostra organització. Des d’Adalet facilitarem aquestes trobades. Així mateix, recomanem que us poseu d’acord per portar el material per a la intercultural night i que acordeu com presentareu l’associació quan us toqui fer-ho. Així mateix, als projectes se sol esperar un rol actiu per part dels i les participants. És bona idea, doncs, que penseu algunes petites activitats de dinàmica de grups per proposar en cas que sigui necessari.

– Informa l’organització amfitriona amb antelació suficient (Adalet t’ajudarà a fer-ho) en cas que segueixis una dieta especial (vegetariana, vegana, adaptada per algun problema mèdic…).

– És aconsellable que t’informis prèviament sobre el país que visitaràs, els seus costums, llengües, tradicions, llocs d’interès cultural… Sigues visitant, no turista! 🙂 Sovint l’organització amfitriona fa arribar a les persones participants un petit dossier sobre aquestes qüestions, juntament amb informació pràctica sobre l’arribada.

– Adalet estarà sempre a la teva disposició per ajudar-te en la preparació del teu viatge, però no t’obligarem a assistir a cap reunió preparatòria, si bé habitualment n’organitzem de voluntàries. 

– En alguns casos concrets, en què l’establiment d’un partnership entre Adalet i l’entitat organitzadora d’un projecte hagi generat despeses considerables per a la nostra associació, s’establirà una quota addicional per al sufragi col.lectiu d’aquestes despeses entre les persones participants, independent de la quota per esdevenir soci/a de l’entitat si no ho ets. Cal remarcar que no es tracta en cap cas d’una quota de participació. Si és el cas, te n’informarem degudament abans de seleccionar-te per participar.

4. Què he de portar a un projecte?

– La documentació apropiada per viatjar, inclosos els bitllets i/o targetes d’embarcament corresponents, i els visats en cas que el país els requereixi. (Nota: és responsabilitat de la persona participant aconseguir el seu visat, l’import del qual és reemborsat per part d’algunes associacions estrangeres juntament amb el del transport).

– Els teus efectes personals.

Diners per a les despeses pròpies (no cobertes pel programa).

– Els medicaments que es precisin.

Per a la intercultural night: menjars, begudes, objectes, música, etc. típics de Catalunya o d’Espanya per tal de poder mostrar a la resta de participants.

Per a la presentació de l’associació d’origen: caldrà, en alguns casos, fer una breu presentació (5-10 minuts) d’Adalet. El format és lliure i el decideixen les persones participants. En cas de necessitar informació sobre l’associació, caldrà obtenir-la de les fonts oficials (web, Facebook i Twitter).

5. Què NO he de portar a un projecte?

Mal rotllos, prejudicis i intolerància. Si no t’agrada conèixer cultures noves, això dels projectes no és per a tu.

Drogues i altres coses il·legals no solen ser bona idea, ja que en cas de tenir problemes amb les autoritats del país de destinació i/o amb l’organització del projecte se’t pot expulsar i no tindràs dret a reemborsament ni compensació de cap mena.

6.  Què fer durant un projecte?

Participa i intenta aprofitar l’experiència al màxim. La no assistència injustificada a les activitats durant el projecte pot comportar la teva expulsió i/o la pèrdua del dret a reemborsament de les despeses. Això és totalment legítim i si l’organització amfitriona decidís aplicar-ho no podríem fer res per ajudar-te.

Mantingues una actitud i conducta respectuoses i apropiades en tot moment. En els projectes hi ha moments per al treball i moments per a la diversió: no pateixis per això, et garantim que t’ho passaràs bé. Només es tracta d’actuar en cada moment segons convingui. Recorda que en cas de tenir problemes amb les autoritats del país de destinació i/o amb l’organització del projecte se’t pot expulsar i no tindràs dret a reemborsament ni compensació de cap mena.

En cas de sorgir algun problema (de salut, de convivència amb els companys o companyes d’habitació, o d’algun altre tipus), contacta com abans millor amb les persones organitzadores del projecte. En cas que fos necessari, també pots contactar amb Adalet. La nostra entitat emprendrà totes les mesures pertinents per assegurar el benestar i la qualitat de l’experiència dels seus socis/es quan participin en projectes internacionals, comencant per una carta que la Presidenta dirigirà personalment a l’organització amfitriona el mateix dia de presa de coneixement de les circumstàncies. En casos greus, es procedirà a emetre les queixes oficials que pertoquin a l’entitat responsable, a la National Agency corresponent, o a la Comissió Europea. Per tal de poder actuar a temps, cal que ens facis saber qualsevol problema que pugui sorgir com abans millor.

– Pren fotografies i vídeos, escriu les teves reflexions, etc. per tal de poder compartir-les a la tornada.

7. Què fer després de tornar d’un projecte?

En primer lloc, cal que conservis les targetes d’embarcament de tots els vols i que les facis arribar com abans millor a l’organització amfitriona en els termes que us hagin indicat durant el projecte, excepte si ja les has lliurat durant el projecte. Habitualment es demana enviar-los tant escanejats com físicament. És responsabilitat teva que aquesta i tota altra possible documentació necessària per rebre el reemborsament de les despeses de transport arribin a mans de l’organització amfitriona. Adalet recomana que s’utilitzi el correu certificat. Pel que fa a la documentació en format electrònic (PDF o documents escanejats), Adalet guarda tots els documents procedents de persones sòcies, que esdevenen vitals en cas de pèrdua del correu ordinari, i fa arribar a l’organització coordinadora. Les persones participants ho han de remetre tot a ajadalet@gmail.com com abans millor, i en tot cas abans de 3 dies naturals a comptar des de la data oficial de finalització del projecte. En casos en que l’equip de participants resideixi en poblacions properes, Adalet organitza també la compilació de documentació física de les persones sòcies i realitza i costeja el seu enviament a destinació.

Sempre es convida el grup que hi ha participat que comparteixi la seva experiència d’alguna manera, ja sigui mitjançant un petit escrit, fotografies, vídeos, etc. i/o amb l’organització d’alguna activitat que permeti la divulgació dels aprenentatges fets a tanta gent com sigui possible. El grup o qualsevol persona integrant d’aquest pot fer lliurement les seves propostes, que Adalet intentarà -en la mesura de les seves possibilitats- dur a la pràctica.

Així mateix, ens agradarà que ens comentis qualsevol problema que hagi pogut sorgir durant el projecte, per tal de parlar-ne amb l’organització amfitriona. També s’accepten felicitacions i comentaris diversos!