T'agrada la portada d'aquest número? Descobreix més sobre l'autora a instagram.com/etvinyals

Do you like the cover of this issue? Find out more about the author on instagram.com/etvinyals

Adalet és una revista online creada per la metgessa i psicòloga Elisabet Tasa Vinyals (@etvinyals), dedicada a difondre coneixements, habilitats i perspectives procedents de joves dinàmics, implicades, actius -en una paraula, interessants- de diferents països, que conviuen amb realitats diverses i que treballen en múltiples i interconnectades àrees temàtiques. El seu objectiu és proporcionar un espai de trobada per a joves que tenen quelcom a dir-se les unes als altres i a la societat, tot proveint un mitjà per expressar-se sobre aquells temes que experimenten com a importants.

Malgrat ser distribuïda mitjançant el web de l'associació sense ànim de lucre Projecte Adalet, cal remarcar que la Revista Adalet és un projecte totalment personal de la seva editora. Cap altre membre de la Junta Directiva d'Adalet, ni tampoc cap altre membre de l'associació, participa en l'edició de la revista de cap manera. Per aquest motiu, l'editora recomana la utilització de la seva adreça d'e-mail (52961etv@comb.cat) a tota persona que vulgui fer arribar els seus texts o comunicar-se amb ella sobre la revista. La recepció d'un text no implica automàticament la seva publicació. L'editora revisarà la qualitat de tots els texts rebuts, si bé no en realitzarà una correcció gramatical i ortogràfica en profunditat abans de la seva eventual publicació.

Adalet is an online magazine created by doctor and psychologist Elisabet Tasa-Vinyals (@etvinyals), focused on spreading the knowledge, skills and perspectives of dynamic, engaged, active -plainly speaking, cool- youngsters from different countries, dealing with diverse realities and working in multiple, but connected, thematic areas. Its aim is to provide a meeting point for youngsters who have something to say to each other and to society to speak up about the topics they experience as important.

Despite being distributed from the website of non-profit organization The Adalet Project, please note that the Adalet Magazine is an entirely personal project of its editor. None of the other members of the Adalet Project board of directors, nor any other of its participants, collaborates in the edition of the magazine in any way. Therefore, the editor recommends that you use her e-mail address (52961etv@comb.cat) to send your texts and/or communicate with her about the magazine. Also note that publication will not automatically follow the reception of a text. The editor will personally review the quality of all received texts, even though she will not deeply review their spelling and grammar before their eventual publication.

EQUIP EDITORIAL | EDITING TEAM

Edició i direcció | Editor & Director
Dra. Elisabet Tasa Vinyals

Maquetació i disseny | Layout & Design
Dra. Elisabet Tasa Vinyals

Edita | Edited by
Associació Juvenil Adalet | 08201 Sabadell (Barcelona) | CATALUNYA

Equip redactor | Writing team
Zuzana Benková. Eslovàquia
Clara Boudreau. Nomad
Jan Mastalir. Rep. Txeca
Marija Pavleska. Macedònia
Marc Serra Esteva. Catalunya
Karolina Ufa. Polònia

Coordinació i gestió editorial i tècnica | Editorial & Technical Coordination & Management
Dra. Elisabet Tasa Vinyals

Disseny del logotip i portades | Logo & Cover design
Dra. Elisabet Tasa Vinyals

L'editora no es responsabilitza de les opinions i punts de vista expressats pels autors i autores dels articles, ni aquests coincideixen necessàriament amb els seus propis.

The editor does not take responsibility for the opinions and points of view expressed by the authors in their articles, nor do they necessarily coincide with her own.
Logo revista

[Editorial] Men have wombs too

Elisabet Tasa Vinyals, Editor

Canada
jan

Calm discussion is what I miss

Jan Mastalir

Czech Republic
Clara Boudreau pic

Harsh: The Art of Moving

Clara Boudreau

Nomad
independencia-catalunya

Our recommendation: Farewell, Spain? 

A documentary on Greenland, Scotland, Quebec and Catalonia

Specials
Segueix-nos al Facebook i al Twitter com a @adaletmagazine!

Follow us on Facebook and Twitter as @adaletmagazine!